ขั้นตอนการจองทัวร์ / ติดต่อเรา

ชำระเงินอย่างไรให้ถูกวิธี

หากท่าน ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  หรือ โอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร 

* ห้าม! โอนเงินผ่านเครื่องATM ที่กระดาษบันทึกรายการหมด  เพราะท่านจะไม่สามารถ แจ้งยืนยันการโอนเงินได้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านโปรดเก็บใบโอนเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน อย่าทำหายนะคะ

แจ้งการชำระเงิน โดยส่งผ่านเจ้าหน้าที่ ที่ท่านจอง หรือ ผ่าน E-mail : bananaholidaytour@gmail.com  ค่ะ