โตเกียว

ซุปตาร์ โลกสวย ด้วยมือเรา

รหัสทัวร์ BTT-XJ148

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

เดินทาง   ม.ค. 63 - มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท

 

***Hilight***

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ชื่นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน
ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
FREE WIFI ON BUS


ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ

รหัสทัวร์ BTT-XJ150

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

เดินทาง   ม.ค. 63 - มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

***Hilight***

ไฮไลท์ ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ
ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS


ซุปตาร์ เลิฟฟุกุชิม่า

รหัสทัวร์ BTT-XJ149

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน 

เดินทาง    ม.ค. 63 - มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

***Hilight***

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ
ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS


ซุปตาร์ บานชมพู

รหัสทัวร์ BTT-XJ152

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

เดินทาง    มี.ค.63 - เม.ย.63

ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

***Hilight***

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ชื่นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน
ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS


ซุปตาร์ พิงค์มอส

รหัสทัวร์ BTT-XJ153

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

เดินทาง     เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

**Hilight***

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
ละลานตา ทุ่งดอกไม้สีฟ้า Baby Blue Eyes ดอกเนโมฟิล่า
ชุ่มชื่นหัวใจกับชมพูสดใส ณ ทุ่งดอกพิงค์มอส
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5

รหัสทัวร์ BTT-XJ173

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

เดินทาง    ม.ค. 63 - มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

 

***Hilight***

โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ และโอไดบะ
อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS


ซุปตาร์ บิ๊กไซส์

รหัสทัวร์ BTT-XJ166

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

เดินทาง   ม.ค. 63 - มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

***Hilight***

ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบ อาชิ
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ณ หมูบ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก
ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ
ชมฝูงหงส์ ณ ทะเลสาบอินะวะชิโระ หรือ ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์
อลังการความงามของปราสาทสึรุงะ หรือ ปราสาทนกกระเรียนล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาซาโอะ ชม ปิศาจหิมะ จูเฮียว
ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS


ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ

รหัสทัวร์ BTT-XJ155

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

เดินทาง    มี.ค. 63 - เม.ย.63

ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

 

***Hilight***

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ
ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

 


ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ [เลทส์โก นินจาซากุระ อินไซ]

รหัสทัวร์ BLE-ZNRT05

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

เดินทาง   มี.ค. 63 - เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท

***Hilight***

เช็คอินซากุระอินไซ ฟินสวนดอกไม้ฮิตาชิ
เยือนวัดดัง@วัดอาซากุสะ
ชมภูเขาไฟฟูจิ
ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งสุดแฮปปี้ย่านดังชินจูกุ
ไม่มีฟรีเดย์


ซุปตาร์ เบบี้บลูส์

รหัสทัวร์ BTT-XJ165

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

เดินทาง    เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

 

***Hilight***

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
ละลานตา ทุ่งดอกไม้สีฟ้า Baby Blue Eyes ดอกเนโมฟิล่า
ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ
ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

 

ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก พิงค์มอสโชกุน]

รหัสทัวร์ BLE-ZNRT11

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

เดินทาง   พ.ค. 63

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

 

***Hilight***

เทศกาลชมพิงค์มอส กับราคาสุดว้าว!!!
เช็คอินวัดอาซากุสะ เดินเล่นถนนคามิเซ
เก็บภาพประทับใจภูเขาไฟฟูจิ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ โอไดบะ ฟูจิ [เลทส์โก ยูกาตะ]

รหัสทัวร์ BLE-ZNRT12

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เดินทาง   พ.ค. 63 - ก.ค. 63

ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท

 

***Hilight***

เช็คอินภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
เยือนวัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด
เพลิดเพลินไปกับเมืองโอไดบะ
ถ่ายรูปคู่เทพีเสรีภาพ ช้อปปิ้งชินจูกุ
อิสระฟรีเดย์ 1 วัน


ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลทส์โก สกีพาเพลิน] - แจกซิม

รหัสทัวร์ BLE-ZNRT27

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

เดินทาง   ก.พ. 63 - มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

 

***Hilight***

สนุกสนานกับกิจกรรมสุดท้ายทายกับลานสกีฟูจิเท็น
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิพร้อมวิวทะเลสาบคาวากูจิแบบพาโนรามา ณ กระเช้า คาจิ คาจิ
อิ่มอร่อยสุดฟินกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ
แถมฟรี !!! ซิมทราเวลเล่นเน็ตสนุก ไม่กระตุก


ซุปตาร์ ซามูไร Autumn

รหัสทัวร์ BTT-XJ133

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

เดินทาง   ต.ค. 62 -พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท

 

***Hilight***

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ และอิออนนาริตะ
พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

 


ซุปตาร์ ซามูไร AUTUMN 2

รหัสทัวร์ BTT-XJ142

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

เดินทาง    ต.ค. 62 -พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

 

***Hilight***

นิกโก้ เมืองมรดกโลก จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ ขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฟูตะระซัง
เยือนสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ และโอไดบะ
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS