ทัวร์ใต้หวัน

มหัศจรรย์..TAIPEI ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

รหัสทัวร์ BBE-BT-TPE02_SL

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

เดินทาง ก.พ. 63 - มิ.ย.63

ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

***Hilight***

ถจง บ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านใบชา
ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ถนนคนเดินซีเหมินติง
อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
ศูนย์เครื่องสำอาง ตลาดปลา
พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบู หม้อไฟไต้หวัน


ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]

รหัสทัวร์ BLE-ZTPE05

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

เดินทาง   ก.พ.63 - มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น 11,878 บาท

 

***Hilight***

ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด!
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง
ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต


มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

รหัสทัวร์ BBEBT-TPE006_VZ

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เดินทาง    พ.ย. 62 - ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น    11,900 บาท

***Hilight***

ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น)
ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป
ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน
พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง
แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม

มหัศจรรย์...TAIPEI ALISAN

รหัสทัวร์ BBEBT-TPE07_VZ

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

เดินทาง    ส.ค.62 - ก.ย. 62

ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

***Hilight***


นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดพระถังซำจั๋ง
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี
ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
พิเศษ ชิมไอศกรีมชื่อดังที่ร้าน MIYAHARA
แช่ออนเซ็นส่วนตัวภายในห้องพัก
แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด


 

มหัศจรรย์...ไทเป การบินไทย

รหัสทัวร์ BBEBT-TPE01_TG

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เดินทาง      พ.ย. 62 - ก.พ.63

ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

***Hilight***

• เจียอี้ • น้ำพุกลางเมือง • ตลาดกลางคืน WENHU
อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง
MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมค่ารถไฟแล้ว)
MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮาร่า)
พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP
ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใสให้ท่านได้เลือกสรร

 

Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

รหัสทัวร์ BBEBT-TPE04_SL

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

เดินทาง   พ.ค. 62 - ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

***Hilight***

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็คสักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ วัดหลงซาน

ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป
ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน
พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใส สเต๊กจานร้อน บุปเฟ่ต์สลัดบาร์
พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

 


มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

รหัสทัวร์ BBT-TPE03_SL

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

เดินทาง   พ.ค. 62 - ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

***Hilight***

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง
ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง
พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน


มหัศจรรย์....TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว

รหัสทัวร์ BBE-BT-TPE001TG

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เดินทาง   ธ.ค. 62 - ก.พ. 63

ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

***Hilight***

เถาหยวน • ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เจียอี้
อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง
MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน
ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
หนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติง
พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใสให้ท่านได้เลือกสรร


มหัศจรรย์....อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

รหัสทัวร์ BBEBT-TPE061_VZ

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เดินทาง    พ.ย. 62 - ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

***Hilight***

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE
สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง 
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน 
ชอปปิ้งตลาดกลางคืนเมืองเจียอี้ ร้านขนมพายสับปะรด หมู่บ้านสายรุ้ง 
อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมค่ารถไฟแล้ว) 
MIYAHARA ICE CREAMพิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1SCOOP
ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต 
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)