BBE-BT-KMG01_SC

มหัศจรรย์...คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ สะพานแก้ว
รหัสทัวร์ BBE-BT-KMG01_SC

ราคาเริ่มต้น  7,900  บาท

กำหนดวันเดินทาง ( เช็ค UP DATE อีกที ณ วันจองนะคะ)

มกราคม 63
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63      7,900

กุมภาพันธ์ 63
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63      8,900
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63      7,900
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63      8,900
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63      8,900
26 ก.พ. 6 - 1 มี.ค. 63         7,900
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63        8,900
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63        8,900

มีนาคม 63
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63          8,900
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63          8,900
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63        8,900
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63      8,900
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63      8,900
13 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63      8,900
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63      8,900
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63      8,900
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63      8,900

ดาวน์โหลดโปรแกรม