ทัวร์อินโดนีเซีย - บรูไน - ฟิลิปปินส์

มหัศจรรย์บินลัดฟ้า.....เที่ยวบาหลี

รหัสทัวร์ BBEBT-BAL01_SL

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เดินทาง   ต.ค. 62 - มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น  12,999 บาท

***Hilight***

ชมวัดบราตัน (Pura ulun danu bratan) ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต (Pura tanah lot)
ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี
วัดเทมภัคสิริงค์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดน้ำพุศักสิทธิ์
ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน
ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
ชมบรรยากาศตลาดพื้นเมืองอูบุด
ชม วัดเบซากีซ์ และ บาหลีสวิงค์
พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)
แถมฟรี!! ถุงผ้า+ร่ม


มหัศจรรย์...บาหลี เกาะนูซา ปนีดา

รหัสทัวร์ BBEBT-BAL02_SL

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

เดินทาง    ต.ค. 62 - ก.พ. 63

ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

***Hilight***

สัมผัสบรรยากาศ เกาะ Nusa Penida และรับประทานอาหารที่ชายหาดจิมบารัน
ชม วัดบราตัน นาข้าวขั้นบันได ประตูฮันดารา และ วัดเทมภัคสิริงค์
ชม หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟบาตูร์ และ ทะเลสาบบาตูร์
ชม วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ และ สวนน้ำตีร์ตากังกา
เที่ยว บาหลีสวิงค์ และ วิหารทานาต์ลอต
ชมการแสดงบารองแดนซ์
ชอปปิงตลาดปราบเซียน และร้าน Krisana


มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ

รหัสทัวร์ BBEBT-BAL03_SL

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

เดินทาง    ก.ย. 62 - พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

***Hilight***

วัดบราตัน ชมนาขั้นบันได ชมวิหารทานาต์ลอต
วัดปุราเบซากิห์ วัดเลมปูยางค์ บาหลีสวิงค์
ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง วัดปะวน วัดเมนดุต
มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุทโธ
รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์
วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคินตามณี เยี่ยมชมไร่กาแฟขี้ชะมด
ช้อปปิ้ง MALIOBORO ณ เมืองย็อกยาการ์ตา ร้านกฤษณา
พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล ที่ชายหาดจิมบาราน และลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น
แถมฟรี ชุดสวัสดีบาหลี ถุงผ้า+ร่ม