ทัวร์รัสเซีย

มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ BBEBT-DME01_TG

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

เดินทาง    ส.ค. 62 - ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น     52,900    บาท

***Hilight***

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ และพระราชวังเครมลิน
ชมจัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล และหอนาฬิกาซาวิเออร์
ชมห้างสรรพสินค้ากุม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
เดินเที่ยวถนนคนเดิน ถนนอารบัต ชมละครสัตว์ Circus Show
เดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train
ชมป้อมปีเตอร์และปอลด์ และมหาวิหารไอแซค
ชมพระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ และพระราชวังฤดูหนาว
ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด และชอปปิงที่ห้างสรรพสินค้าเวกัส
ทานอาหารที่ พระราชวังอเล็กซานเดอร์


มหัศจรรย์.....รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส

รหัสทัวร์ BBEBT-DME04_TG

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

เดินทาง    สิงหาคม 62

ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

***Hilight***

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมความงามของ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
ตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
ชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโกว
ชมโบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล พระราชวังเคลมลิน
เดินเที่ยวถนนคนเดิน ถนนอารบัต ชมละครสัตว์ Circus Show
เดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train
ชมพระราชวังฤดูหนาว และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ชมโบสถ์หยดเลือด ป้อมปีเตอร์และปอลด์ และมหาวิหารไอแซค
ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชอปปิง Outlet Pulkovo Village
พิเศษ! รับประทานอาหาร ชมวิว Panorama ที่ตึก Ostankino Tower
พิเศษ!!ชมโชว์ KOSTROMA RUSSIAN NATIONAL DANCE SHOW


มหัศจรรย์.....RUSSIA FLOWER FESTIVAL เทศกาลดอกไม้

รหัสทัวร์ BBEBT-DME081_TG

ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

เดินทาง    ส.ค. 62 - ก.ย. 62

ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

***Hilight***

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมมหาวิหารโดมทอง
ชมเทศกาลสวนดอกไม้
ตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
ชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
ชมโบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล
เดินเที่ยวถนนคนเดินอารบัต ชมละครสัตว์ Circus Show
เดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train
ชมโบสถ์หยดเลือด ป้อมปีเตอร์และปอลด์ และมหาวิหารไอแซค
ชมหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ หมู่บ้านโคโลเมนสโคว ชอปปิงห้างสรรพสินค้ากุม
พิเศษ! รับประทานอาหาร ชมวิว Panorama ที่ตึก Ostankino Tower
พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำเนวา
พิเศษ!!! ชมโชว์ละครสัตว์
พิเศษ!!!! ให้ท่านได้สวมใส่แต่งกายชุดประจำชาติรัสเซีย


มหัศจรรย์...RUSSIA บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ BBEBT-DME08_TG

ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

เดินทาง  ส.ค. 62 - พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

***Hilight***

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมมหาวิหารโดมทอง
ตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
ชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
ชมโบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล และหอนาฬิกาซาวิเออร์
เดินเที่ยวถนนคนเดิน ถนนอารบัต
เดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train
ชมพระราชวังฤดูหนาว และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ชมโบสถ์หยดเลือด ป้อมปีเตอร์และปอลด์ และมหาวิหารไอแซค
ชมพระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
ชมหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ หมู่บ้านโคโลเมนสโคว ชอปปิงห้างสรรพสินค้ากุม
พิเศษ! รับประทานอาหาร ชมวิว Panorama ที่ตึก Ostankino Tower
พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำ NEVA
พิเศษ!!! ชมละครสัตว์ Circus Show


มหัศจรรย์..St.Petersburg WHITE NIGHT ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน

รหัสทัวร์ BBEBT-LED01_EK

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

เดินทาง    มิ.ย. 62 - ก.ค. 62

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

***Hilight***

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
โบสถ์หยดเลือด มหาวิหารคาซาน พระราชวังฤดูร้อน
หมู่บ้านพระเจ้าซาร์หรือหมู่บ้านปุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน
ป้อมปีเตอร์ ชมโชว์ Folk Show มหาวิหารเซนต์ไอแซค
มหาวิหารเซนต์โซเฟีย มหาวิหารการเดินเรือ ล่องเรือแม่น้ำเนวา
พิเศษ!!จิบไวน์ฉลองฤดูกาล White Night


มหัศจรรย์..RUSSIA WHITE NIGHT ฤดูกาลแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน

รหัสทัวร์ BBEBT-DME10_SU

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

เดินทาง   มิ.ย. 62 - ก.ค. 62

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

***Hilight***

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
รถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train
ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ มหาวิหารไอแซค
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว
มหาวิหารคาซาน พระราชวังเครมลิน
มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล
ล่องเรือแม่น้ำเนวา พิเศษ!!จิบไวน์ฉลองฤดูกาล White Night


มหัศจรรย์..RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ BBEBT-DME03_EK

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

เดินทาง   ก.ค. 62 -ก.ย. 62

ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

***Hilight***

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมความงามของ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
ตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
ชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโกว
ชมโบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล และหอนาฬิกาซาวิเออร์
เดินเที่ยวถนนคนเดิน ถนนอารบัต ชมละครสัตว์ Circus Show
เดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train
ชมพระราชวังฤดูหนาว และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ชมโบสถ์หยดเลือด ป้อมปีเตอร์และปอลด์ และมหาวิหารไอแซค
ชมพระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชอปปิง Outlet Pulkovo Village
พิเศษ! รับประทานอาหาร ชมวิว Panorama ที่ตึก Ostankino Tower