BCUEKSL

EASY KOREA SKI  LOVER
รหัสทัวร์ BCUEKSL

ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

กำหนดวันเดินทาง ( เช็ค UP DATE อีกที ณ วันจองนะคะ)

พฤศจิกายน 2562
26 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 62      17,900.-
27 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 62      17,900.-
28 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 62      17,900.-

ธันวาคม 2562
03 - 08 ธันวาคม 62 วันพ่อ      20,900.-
04 - 09 ธันวาคม 62 วันพ่อ      20,900.-
06 - 11 ธันวาคม 62 วันรัฐธรรมนูญ      20,900.-
10 - 15 ธันวาคม 62 วันรัฐธรรมนูญ      19,900.-
11 - 16 ธันวาคม 62      19,900.-
12 - 17 ธันวาคม 62      18,900.-
17 - 22 ธันวาคม 62      18,900.-
18 - 23 ธันวาคม 62      19,900.-
19 - 24 ธันวาคม 62      19,900.-
27 ธันวาคม – 01 มกราคม 63 ***วันปีใหม่      25,900.-

มกราคม  2563
02 - 07 มกราคม 63       17,900.-
03 - 08 มกราคม 63       17,900.-
28 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 63      17,900.-
29 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 63      17,900.-

ดาวน์โหลดโปรแกรม