ABC & Poon Hill

ABC & Poon Hill (13D12N)

เส้นทางเทร็คกิ งยอดนิยม สัมผัสความสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย และวิถีชีวิตของชาวบ้านท้องถิน เดิน ทางเพือ พิสูจน์ความแข็งแรงของทังร่างกายและจิตใจ ตอบโจทย์สําหรับทุกท่านทีรักการผจญภัย รักการถ่ายภาพ รักธรรมชาติ ค้นหาความหมายของการเดินทาง ทีจะเปลียนตัวท่านไปตลอดกาล วางแผนการเดินทางและดําเนินการโดยทีมงานมาก ประสบการณ์ ทังทีมไทยและทีมเนปาล ทีเชียวชาญทัง เส้นทางเทร็คกิ ง เส้นทางการปี นยอดเขา เพือความปลอดภัย และ มันใจในการพาทุกท่านสู่จุดหมาย ..........

ข้อมูลเบื้องต้น

สถานที่ : ประเทศเนปาล (เมืองโพคารา) 

ประเภทของทริป : เดินป่า, เดินเขา, ผจญภัย

ระดับความสูงที่สุดของทริป : 4,130 เมตร (เหนือระดับนํ้าทะเล)

ระดับความยาก : ระดับกลาง

ระยะเวลาทั้งทริป : 13 วัน 12 คืน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม : มีนาคม - พฤษภาคม และ ตุลาคม - พฤศจิกายน

 

อัตราค่าบริการ 12 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์จากไทย)

 

ช่วงเวลาเดินทาง

รวมตั๋วเครื่องบิน(Thai lionair)

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

พักเดี่ยว

12-24 ต.ค 2562

47,900 บาท

36,900 บาท

2,500

30 พ.ย.-12 ธค.62

47,900 บาท

36,900 บาท

2,500

21 ธ.ค 62 – 2 ม.ค 63

47,900 บาท

36,900 บาท

2,500

4-16 เม.ย.63

48,900 บาท

37,900 บาท

2,500

11-23 เม.ย.63

48,900 บาท

37,900 บาท

2,500

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ  (Meal : Dinner)    

 

08.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง

11.50 น.

ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินไทยเที่ยวบินที่ SL220 สายการบินไทยไลออนแอร์

14.00 น.

เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน

15.00 น.

นำท่านเข้าสู่ทีพักในย่านทาเมล จากนั้นพาท่านไปช้อบปิ้งอุปกรณ์การเทรคเพิ่มเติม

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงแบบเนปาลี

 

พักที่ MOONLIGHT Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2  กาฐมัณฑุ-โพคขรา  ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner)

 

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.

เดินทางไปยังสนามบินโพคขรา ด้วยสายการบิน Buddha Air

09.30 น.

เดินทางถึงโพคขราโดยสวัสดิภาพ

10.30 น.

ล่องเรือในทะเลสาปเฟวา

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง เดินเล่นถ่ายเมืองโพคขราเล่น

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นและซักซ้อมการเดินเทรค

 

พักผ่อนนอนหลับให้สบายเพื่อเตรียมพบการเดินที่เหนื่อยหนัก

 

พักที่ CRYSTAL PALACE หรือเทียบเท่า

วันที่ 3  นายาปุล-Uleri (Trekking Day 1) ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.

รถจิ้บนำท่านไปยัง นายาปุล(Nayapul) และทำการ Checkpoint ที่ Birethenti จากนั้นเดินเทรคกิ้งไปยัง Ulleri วันนี้จะเดินสบายๆ ไม่หนักมาก ใช้เวลาเดินประมาณ 5-6 ชม. เป็นการปรับร่างกายให้ค่อยคุ้นชินกับความสูง

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

 

พักใน TEA HOUSE Ulleri

วันที่ 4  Ulleri-Ghorepani(Trekking Day2 ) ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.

ออกเดินทางไปยัง กอเรปานี วันนี้ทางส่วนใหญ่จะเป็นทางขึ้น แต่จะผ่านดงของกุหลาบพันปี เราหันกลับมามองหมู่บ้านที่เดินผ่านมาและจะทึ่งกับความสามารถในการเดิน วันนี้จะเดินประมาณ 5-6 ชม.

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

 

พัก Tea House ที่ Ghorepani

 

วันที่ 5   กอเรปานี-พูนฮิลล์-ทาดาปานี (Trekking Day3 ) ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner)

 

05.00 น.

เดินขึ้นสู่จุดชมวิว Poonhill เพื่อชมความงามของเทือกเขาหิมาลัย

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.

ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่หมู่บ้าน ทาดาปานี (Tadapani) เดินขึ้นประมาณ 3 ชม.หลังพักทานอาหารกลางวัน. จะเป็นทางราบและเดินลงๆๆ อีก 2 ชม. ก่อนถึงทาดาปานีจะเดินขึ้น อีกประมาณ 1 ชม.

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

 

พักที่ Tea House Tadapani

วันที่  6  ทาดาปานี(Tadapani)-ชินุวะ(Sinuwa ) (Trekking Day4) ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner)

 

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.

ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ชินูวะ(Shinuwa) ตอนเช้าจะเดินลงอย่างสุดติ่งๆ ลงๆๆ มีขึ้นเล็กน้อยไม่มากนัก จนหลังจากข้ามแม่น้ำหมู่บ้านกรานดุกไปยังชินุวะ ก็เดินขึ้นอีกประมาณ 1 ชม.ขึ้นอย่างเดียวเลย..

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น(จาก Chomrong) ไปจะไม่มีเนื้อสัตว์จำหน่ายยกเว้นปลาทูน่า ซึ่งถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อนุญาตให้ขายได้เฉพาะเนื้อปลาเท่านั้นนะคะ)

 

พักที่ Tea House Shinuwa

 

วันทึ่ 7  ชินูวะ-ดูราลี(Durali) (Trekking Day5 ) ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner)

 

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.

ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ ดูราลี (Durali) วันนี้จะเดินขึ้นและลง สลับกันไป ไม่โหดมากมาย แต่วิวจะสวยมาก เหมือนอยู่ในป่าดึกดำบรรพ์ ตัดกับสีขาวของหิมาลัย

18.00 น.

รับประทานอาหารกลางเย็น พักผ่อนให้เต็มที่ พรุ่งนี้ต้องออกเดินทางเพื่อเดินขึ้น ABC และพบกับความสูงที่จะทำให้คุณเหนื่อยง่ายมาก รักษาร่างกายให้อบอุ่นจากนี้ไปจะหนาวขึ้นเรื่อยๆ

 

พักที่ Tea House Duralli

 

วันที่ 8  ดูราลี-มัจฉาปูเชเบสแค้มป์ (MBC 3270 m)-อันนาเปอร์นนะเบสท์แคมป์(4130 m) (Trekking Day6) ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner)

 

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.

ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ อันนาเปอร์นะแค้มป (ABC) วันนี้จะเป็นวันที่เหนี่อยหนัก เดินช่วงแรกสบายๆชิลล์ แต่หลังจากมัจฉาปูเชร คุณจะรู้ว่าระยะทาง 2,000 เมตร สุดท้ายนี่ เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและเหนื่อยสุดชีวิต ใช้พลังเฮือกสุดท้ายที่มีนะคะ อิอิ จาก mbc-abc ตรงนี้แนะนำเฉไฉถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะคะ ไม่ต้องรีบ 

(ปล.หากสภาพอากาศปิดเนื่องจากหิมะตกหนัก ทำให้ไม่สามารถเดินขึ้น ABC ได้ เราจะพักค้างที่ MBC และเดินต่อ ABC ในตอนเช้าตีสามครึ่ง ทั้งนี้เป็นการตัดสินใจของไกด์เทรคที่จะดูความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ)

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น หากอากาศเปิดนั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะที่สูงเป็นอันดับ10ของโลก (8091m) gps location  Lattitude 27 51’ 42” N, Longtitude 86 51’ 50” E ตั้งเป็น พิกัดเป้าหมายไว้ก็ได้นะคะ 

 

พักที่ Tea House ABC

 

วันที่ 9   อันนาเปอร์นะเบสท์แคมป-Shinnuwa (2840 m) (Trekking Day7)

 ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner)

 

05.00 น.

ฟ้าจะเริ่มสางแล้ว แนะนำให้ลุกขึ้นมาถ่ายภาพแสงสีทองจับยอดเขาอันนาร์ปูนะกันให้เต็มอิ่มในตอนเช้านคะ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.

หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ Shinuwa วันนี้เป็นวันกลับ จะเดินกลับในเส้นทางเดิม จะเหนื่อยหน่อยนะคะ เพราะมีเวลาน้อยกัน ให้ safety เข่าด้วยคะ

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น หากอากาศเปิดนั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะที่สูงเป็นอันดับ10ของโลก (8091m) gps location  Lattitude 27 51’ 42” N, Longtitude 86 51’ 50” E ตั้งเป็น พิกัดเป้าหมายไว้ก็ได้นะคะ 

 

พักที่ Tea house Shinuwa

 

 

วันที่ 10 Shinuwa-Jhinu Danda (Trekking Day8 ) ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner)

 

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.

หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ หมู่บ้าน Shinuwa จะเป็นการเดินลงๆ หลังข้ามสะพานเพื่อเข้าหมู่บ้าน Chomrong ก็จะเดินขึ้นบันไดประมาณ 2 ชม.จากนั้นก็เดินทางค่อนข้างเรียบ พักทานอาหารที่ Chomrong และเดินต่อไปยัง Jhinu Danda

ถ้ายังมีแรงก็สามารถไปแช่น้ำพุร้อนได้ในหมู่บ้าน Jhinu Danda.

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนสบายๆที่หมู่บ้านกรานดุก

 

พักที่ Tea House Ghandruk

 

วันที่ 11 ชินุดันดา-โพคขรา (Trekking Day9)( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner)

 

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.

ออกเดินทางจากชินุดันดาไป นายาปูล

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

16.00 น.

เดินทางไปถึง โพคขราโดยสวัสดิภาพ

 1. 30 น

เข้าที่พักและปล่อยอิสระพักผ่อน

18.00 น

รับประทานอาหารเย็น

 

พักที่ Crystal Palace หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 12 โพคขรา-วัดโพธินารถ (Meal :  Breakfast/Lunch/Dinner)

 

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.

เดินทางไปยังสนามบินโพคขรา

09.20 น.

ออกเดินทางไปยังกาฐมัณฑุโดยเที่ยวบิน u4 604 Buddha Air

09.45 น.

เดินทางถึงสนามบินกาฐมัณฑุ โดยสวัสดิภาพ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

เดินทางไปยังวัดโบดา (Boudha) วัดดวงตาแห่งธรรม

 1. 30 น.

ปล่อยอิสระช้อปปิ้งในย่านทาเมล

19.00 น

รับประทานอาหารเย็นและชมการแสดงพื้นเมืองแบบเนปาลี

 

พักที่ MOONLIGHT Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 13 กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ (Meal : Breakfast)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.

ออกเดินทางไปยังเมืองปาทัน (ละลิตปูร์) เมืองแห่งศิลปะ และได้ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลก

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน  

12.00 น.

ส่งท่านยังสนามบินตรีภูวัน

15.00 น.

ออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน SL221 ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ

19.30 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตรานี้รวม

 • เจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อประสานงาน พูดภาษาไทยกับท่านได้ที่เนปาล
 • ใบอนุญาต Trekking TIM /ACAP
 • อาหารและโรงแรมตามระบุ
 • ไกด์เทรคกิ้งที่มีประสบการณ์สูงและพูดภาษาอังกฤษได้1 ท่าน
 • ลูกหาบ 1 ต่อลูกค้า 2 ท่าน (นน.กระเป๋าได้ท่านละ 8กก.)
 • อุปกรณ์กันหนาวเสื้อขนเป็ด ถุงนอน  Duffle bag คืนเมื่อใช้เสร็จ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล 15 วัน
 • ค่าประกันภัยวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • น้ำชา กาแฟ น้ำผลไม้ ระหว่างมื้ออาหารและพักเบรค

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปสำหรับไกด์
 • Wifi และค่าชาร์จแบตที่ TEA HOUSE ระหว่างการ Trekking ราคาค่าชาร์จแบตต่อท่านต่อคืน 100 รูปี(35 บาท)
 • ไม่รวม Soft drink  เช่น โค้ก น้ำผลไม้ เหล้า เบียร์ และอื่นๆ
 • ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • หากท่านต้องการเที่ยวเมืองปาทัน/ปศุปตินารถ กรณีที่เครื่องบินไม่ดีเลย์ ในวันที่ 12 เพิ่มท่านละ 1000 บาท
 • ไม่รวมน้ำดื่มใส่กระติกส่วนตัว

 

 หมายเหตุ (สําคัญมาก)

- กรณีที่เป็น AMS (Acute Mountain Sickness หรือ โรคแพ้ความสูง) จนไม่สามารถเดินทางต่อได้อาจจะต้องลง มาก่อน โดยรอที่หมู่บ้านที่มีระดับตํ่าลง โดยจะมีทีมงานลงมาดูแล กรณีที่เป็นหนัก จะมีการเรียกเฮลิคอปเตอร์มา รับไปรักษาตัวที่ Kathmandu (เงื่อนไขในการเรียกเฮลิคอปเตอร์ต้องเป็นไปตามที่ประกันการเดินทางระบุ โดย ระดับอาการต้องรุนแรงและเร่งด่วนจริง ถึงจะมีการตัดสินใจเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับ)

- ควรเตรียมร่างกายให้พร้อม ด้วยการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอก่อนออกทริป

- อุปกรณ์กันหนาว และรองเท้าเทร็คกิ้งที่เหมาะสมเป็นสิ่งจําเป็น ซึ่งผู้จัดจะแนะนําก่อนการออกเดินทาง

 - โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

- กรณีไฟล์ทบินยกเลิก ทางบริษัทจะหาวิธีเดินทางที่เหมาะสมมาทดแทน เพื่อให้สามารถถึงจุดหมายได้ตามเวลา บางกรณีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งลูกค้าควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ

 

เพิ่มเติม (ควรอ่านก่อนตัดสินใจ)

***รายละเอียดเพิ่มเติม*:  ควรอ่านให้ละเอียดประกอบการตัดสินใจ

 1. ภายหลังกำหนดเดินทางแล้ว ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด
 2. กรณีมีเหตุสุดวิสัยเช่น ไฟลท์ยกเลิก และท่านต้องการรอไฟลท์ต่อไป ทางบริษัทจะ รับผิดชอบค่าที่พักให้ 1 คืน ส่วนคืนต่อๆไป หากท่านต้องการรอไฟลท์และไม่ยังไม่เทรคกิ้ง อัตราค่าที่พักในโพครขา/กาฐมัณฑุ 25 usd/ท่าน/คืน(พร้อมอาหารเช้า)
 3. กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางกลับโพคขรา ได้ อัตราค่าที่พักในระหว่างเทรคพร้อมไกด์ดูแล 40 usd/ท่าน/วัน (รวมอาหาร3มื้อ)
 4. สำหรับเที่ยวบินในประเทศเนปาลล่าช้าบริษัทจะดำเนินการให้ท่านได้ไปถึงจุดหมายเร็วที่สุด โดยหากท่านยืนยันจะเดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเข้ากรณีข้อ 2.
 5. บริษัทรับดำเนินการค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าท่านละ 1,100 บาท ใช้ระยะเวลา 7วัน หากต้องการด่วน 2 วัน ท่านละ 1,600 บาท
 6. บริษัทรับทำประกันภัยการเดินทางแบบมีประกันสุขภาพสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้
 7. กรณีที่เครื่องบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมัณฑุหรือโพขราได้ เราจะนำท่านเดินทางโดยรถตู้/รถบัสเช่าเหมาคัน และจะคืนเงินส่วนต่างของตั๋วเครื่องบินหลังหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อย
 8. กรณีที่ท่านป่วยและจำเป็นต้องลงด้วย เฮลิคอปเตอร์ทางบริษัทมีค่าดำเนินการในการเรียก Rescue ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และค่าทีพักพร้อมอาหารเช้าท่านละ 15 USD/ท่าน/คืน  โดยไม่สามารถเบิกกับประกันการเดินทางได้ และช่วยท่านเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับไทยหากท่านต้องการกลับเร็ว (โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนวันเดินทางของตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศท่านต้องจ่ายจริงตามสายการบินเรียกเก็บ) ซึ่งนอกเหนือการรับประกันของการเดินทาง
 9. เงื่อนไขการยกเลิกไฟลท์หรือการเปลี่ยนเที่ยวบินกรณีที่ท่านเจ็บป่วย เป็นเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ทางบริษัทการเคลมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประกันเป็นหลัก
 10. น้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร เราจะบริการน้ำดื่มสะอาดให้ท่านในมื้ออาหารเท่านั้น สำหรับน้ำใส่กระติกส่วนตัวระหว่างเดินเทรคไม่ได้รวมในแพคเกจ

 

ข้อควรรู้ก่อนเทรค

          1.ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงเช่น เบาหวาน ความดัน กระดูกสันหลังเคลื่อน รูมาตอยด์ หัวใจ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ภูมิแพ้อย่างหนัก SLE เนื่องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศโหดร้ายการช่วยเหลือทางการแพทย์ทำได้ยาก และนอกเหนือความรับผิดชอบของประกัน

          2.อากาศระหว่างเทรคจะเปลี่ยนแปลงมาก เริ่มจากร้อนประมาณ 30 องศา และหนาวสุดประมาณ -15 องศา และอาจจะมีฝนตก ลูกเห็บ หิมะ แดดที่แรง ท่านต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เตรียมพร้อมกับทุกสภาพอากาศ

          3.ต้องเตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ป่วยเป็นโรคแพ้ความสูง ซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะร่างกายแข็งแรงหรือไม่ก็ตาม การออกกำลังกายให้เน้นไม่หนักแต่ให้นาน เรื่อยแต่ให้อึดทน เช่น การเดินขึ้นบันไดวันละ 1,000 ขั้นต่อวัน การ Squat วันละ 100ครั้ง/นาที ทำติดต่อ ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนัก แต่ให้ออกต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ 30-60 นาทีต่อวัน และก่อนออกเดินทาง 2 สัปดาห์ให้งดการออกกำลังกายเป็นเพียงการออกกำลังกายเบาๆ เช่นเดินวันละ 1-2 กม. ต่อวัน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บก่อนเดินทาง

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม