BLE-ZNRT12

ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ โอไดบะ ฟูจิ [เลทส์โก ยูกาตะ]
รหัสทัวร์ BLE-ZNRT12

ราคาเริ่มต้น    27,999   บาท

กำหนดวันเดินทาง ( เช็ค UP DATE อีกที ณ วันจองนะคะ)

พฤษภาคม 2563
13 – 16 พฤษภาคม 2563      29,999
22 – 25 พฤษภาคม 2563      29,999

มิถุนายน 2563
03 – 06 มิถุนายน 2563     (วันเฉลิมฯ พระราชินี)      29,999
19 – 22 มิถุนายน 2563       27,999

กรกฎาคม 2563
03 – 06 กรกฎาคม 2563     (วันอาสาฬหบูชา)      29,999
17 – 20 กรกฎาคม 2563      29,999

ดาวน์โหลดโปรแกรม