BIT-FD512

ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์ BIT-FD512

ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

กำหนดวันเดินทาง ( เช็ค UP DATE อีกที ณ วันจองนะคะ)

 

ธันวาคม 62
21-25 ธ.ค.62                   10,888
30 ธ.ค.-3 ม.ค.63             16,888
31 ธ.ค.-4 ม.ค.63             14,888

กุมภาพันธ์ 63
6-10 ก.พ.63                    9,888
8-12 ก.พ.63                    9,888

มีนาคม 63
12-16 มี.ค.63                   9,888
19-23 มี.ค.63                   9,888
26-30 มี.ค.63                   9,888

เมษายน 63
4-8 เม.ย.63                   11,888
11-15 เม.ย.63               12,888
12-16 เม.ย.63               13,888
13-17 เม.ย.63               13,888
23-27 เม.ย.63               13,888

ดาวน์โหลดโปรแกรม