BTT-VZDLI01

เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้
รหัสทัวร์ BTT-VZDLI01

ราคาเริ่มต้น   7,999  บาท

 

กำหนดวันเดินทาง ( เช็ค UP DATE อีกที ณ วันจองนะคะ)

สิงหาคม 2562
28-30 สิงหาคม 2562      8,999

กันยายน 2562
04-06 กันยายน 2562      8,999
11-13 กันยายน 2562      8,999
14-16 กันยายน 2562      9,999
20-22 กันยายน 2562      9,999

ตุลาคม 2562
31 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2562       9,888

พฤศจิกายน 2562
02-04 พฤศจิกายน 2562      9,888
03-05 พฤศจิกายน 2562      8,999
07-09 พฤศจิกายน 2562      9,888
10-12 พฤศจิกายน 2562      7,999
14-16 พฤศจิกายน 2562      9,888
17-19 พฤศจิกายน 2562      8,999
21-23 พฤศจิกายน 2562      9,888
23-25 พฤศจิกายน 2562      9,888
24-26 พฤศจิกายน 2562      8,999
28-30 พฤศจิกายน 2562      9,888

ธันวาคม 2562
01-03 ธันวาคม 2562      8,999
05-07 ธันวาคม 2562      10,888
12-14 ธันวาคม 2562      9,888
14-16 ธันวาคม 2562      9,888
15-17 ธันวาคม 2562      8,999
19-21 ธันวาคม 2562      9,888
22-24 ธันวาคม 2562      8,999
26-28 ธันวาคม 2562      9,888
27-29 ธันวาคม 2562      11,888

มกราคม 2563
02-04 มกราคม 2563      9,888
04-06 มกราคม 2563      9,888
05-07 มกราคม 2563      8,999
09-11 มกราคม 2563      9,888
12-14 มกราคม 2563      8,999
16-18 มกราคม 2563      9,888
17-19 มกราคม 2563      9,888
19-21 มกราคม 2563      8,999
23-25 มกราคม 2563      9,888
25-27 มกราคม 2563      11,888
26-28 มกราคม 2563      11,888
30มกราคม-01กุมภาพันธ์ 2563      9,888

กุมภาพันธ์ 2563
02-04 กุมภาพันธ์ 2563      8,999
06-08 กุมภาพันธ์ 2563      9,888
13-15 กุมภาพันธ์ 2563      9,888
14-16 กุมภาพันธ์ 2563      9,888
15-17 กุมภาพันธ์ 2563      9,888
16-18 กุมภาพันธ์ 2563      8,999
20-22 กุมภาพันธ์ 2563      9,888
23-25 กุมภาพันธ์ 2563      8,999
27-29 กุมภาพันธ์ 2563      9,888
28 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2563      9,888

มีนาคม 2563
01-03 มีนาคม 2563      8,999
05-07 มีนาคม 2563      9,888
07-09 มีนาคม 2563      9,888
08-10 มีนาคม 2563      8,999
12-14 มีนาคม 2563      9,888
13-15 มีนาคม 2563      9,888
15-17 มีนาคม 2563      8,999
19-21 มีนาคม 2563      9,888
22-24 มีนาคม 2563      8,999
26-28 มีนาคม 2563      9,888

ดาวน์โหลดโปรแกรม