BBE-BT-KMG03_KY

มหัศจรรย์...คุนหมิง โหลวผิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด ตงชวน
รหัสทัวร์ BBE-BT-KMG03_KY

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

 

กำหนดวันเดินทาง ( เช็ค UP DATE อีกที ณ วันจองนะคะ)

กุมภาพันธ์ 63
25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63        13,900
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63          14,900
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63          14,900
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63          13,900

มีนาคม 63
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63           14,900
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63           14,900
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63         14,900
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63         13,900
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63       14,900
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63       14,900
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63       14,900
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63       14,900

ดาวน์โหลดโปรแกรม